ขายรถมือสองทำได้ไม่อยากยังที่คิด

รถเป็นพาหนะคู่ใจที่คนเราจะขาดเสียไม่ได้ ในยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่าง

ด่วนและรีบร้อนไปทุกอย่างทุกวันนี้ เจ้ารถทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ได้มี

ราคางวดที่แพงพอสมควร ทำให้การซื้อขายรถมือสองเกิดขึ้น